Inschrijven

Inschrijven 2023-2024?

Hieronder vindt u de informatie die u nodig heeft voor het inschrijven van uw kind of kinderen. Dit is zeer belangrijk voor de verzekering! Niet ingeschreven = niet verzekerd.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 50€ (of minder indien je hiervoor in aanmerking komt: zie hieronder) per lid. Hiervan wordt voor 42,5€ een verzekering afgesloten die je kind gedurende heel het scoutsjaar en kamp verzekert. Met de rest van dit bedrag worden activiteiten gefinancieerd en materiaal aangekocht.


Hoe schrijf ik mijn zoon/dochter in?

NIEUWE LEDEN:
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via deze link. Via de link dien je zelf een aanvraag in om lid te worden. Dan is het de bedoeling dat je €50 stort op de rekeningnummer BE88 0018 5403 3041, met in de mededeling de voor- en achternaam van het lid. Wij zullen de lidaanvraag dan goedkeuren en vanaf dan is je kind ingeschreven. Opgelet: je krijgt dus pas een bevestigingsmail zodra je de aanvraag hebt gedaan EN het inschrijvingsgeld gestort hebt.
OUDE LEDEN:
Bij de leden die reeds lid waren gebeurt de inschrijving zoals gewoonlijk via een overschrijving met de juiste informatie in de beschrijving. Gelieve VOOR ELK KIND APART te storten.
Je schrijft het bedrag van 50€ (of minder indien je hiervoor in aanmerking komt: zie hieronder) over naar volgende rekeningnummer met de juiste mededeling:
BE88 0018 5403 3041.
Gelieve bij het overschrijven als mededeling duidelijk de naam, achternaam en tak van het lid te vermelden. (Bijvoorbeeld: Bram Lenaerts – leiding)
Enkel als er gegevens veranderen (zoals adres, telefoonnummer, ...), mogen deze ook vermeld worden.
Mogen we erop aandringen deze overschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo zijn we er zeker van dat we en u geen problemen krijgen met de verzekeringen.
Voor meer info en vragen in verband met de inschrijvingen kan u terecht op het volgende mailadres: inschrijvingenansarat@gmail.com.


In welke tak zit mijn kind?

  • Geboren in 2016 - 2017: Kapoenen
  • Geboren in 2014 - 2015: Welpen
  • Geboren in 2012 - 2013: Woudlopers
  • Geboren in 2010 - 2011: Jonggivers
  • Geboren in 2008 - 2009: Givers
  • Geboren in 2006 - 2007: Jins

3 kinderen of meer?

Indien u drie kinderen of meer in de scouts heeft zitten, betaalt u vanaf het derde kind slechts 42,5€, wat gelijk is aan het bedrag voor de verzekering. Gelieve bij de storting ook te vermelden dat het om een derde kind gaat.
(Bijvoorbeeld: Bram Lenaerts – leiding – 3e kind)


Vrijetijdspas/Uitpas

De vrijetijdspas/uitpas werd ontwikkeld door het OCMW en geeft je korting bij een groot aantal culturele, sport- en vrijetijdsactiviteiten. Bij ons krijgt u met deze pas 50% korting op inschrijvings- en kampgeld. (Dit geldt helaas niet voor weekendjes)
Deze pas is echter alleen bedoeld voor mensen die wonen in Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout of Vosselaar en werd in de eerste plaats ontwikkeld voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben of voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming.
Wilt u meer informatie over de voorwaarden, voordelen en de aanvraagprocedure? Ga dan zeker eens langs bij het OCMW of raadpleeg volgende link. Beschikt u over zo een Uitpas dan stort u dus 25€ in plaats van 50€ en vermeldt u even in de mededeling het woord ‘uitpas’.
(Bijvoorbeeld: Bram Lenaerts – leiding - uitpas)


Ziekenfonds

Via uw ziekenfonds kan u een bepaald bedrag terugvorderen voor deelname aan sport- en jeugdactiviteiten. Ook de jeugdbeweging valt hieronder. U kan hiervoor een formulier terugvinden op de site van uw ziekenfonds of dit aanvragen. U mag dit formulier aan iemand van de leiding bezorgen zodat wij hier een stempel van onze vereniging op kunnen zetten zodat u de brief in kan dienen.


Scouting op maat

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat Scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder ademruimte hebt.

Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus iedereen is welkom. Denk aan mensen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling,...


Kortom, Scouting op maat is er voor iedereen die aangeeft het financieel moeilijk te hebben door eender welke omstandigheden.


Aangezien armoede niet zwart-wit is, hoef je je niet te verantwoorden hiervoor en is enig document of bewijs absoluut overbodig.


Wie Scouting op maat aanvraagt betaald slechts €19 inschrijvingsgeld. In de groepsadministratie wordt dit aangegeven en dus is Scouts en Gidsen Vlaanderen hiervan op de hoogte. In Hopperwinkels krijgen deze leden een extra korting aangeboden: Ze krijgen 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui.


Scouting op maat is een relatief nieuw concept waar we bij Ansarat volledig achter staan. Mocht jullie zoon of dochter al zijn ingeschreven voor dit scoutsjaar, maar wensen jullie toch nog gebruik te maken van deze korting? Stuur dan een mailtje naar inschrijvingenansarat@gmail.com.